Kako možemo pomoći?

Za kontakt informacije i odgovore na često postavljana pitanja, pogledajte linkove na lijevoj strani ili na dnu stranice.

Opšti uslovi i uslovi i odredbe

Pristup i korištenje Velux online shop-a i www.velux.ba (u daljem tekstu „web stranica) podložni su sljedećim uslovima korištenja. Ukoliko pristupate web stranici, pretražujete ili vršite online narudžbu, prihvatate sljedeće uvjete korištenja. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge web stranice www.velux.ba. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da uslove korištenja pročitate pažljivo, s obzirom da sadrže bitne informacije. Ukoliko imate pitanja o VELUX-u, ovim uslovima korištenja ili našoj web stranici, budite slobodni da kontaktirate naš Centar za podršku korisnicima. Ova web stranica je u vlasništvu i održava se od strane VELUX BiH d.o.o. Džemala Bijedića 295, 71000 Sarajevo JIB: 4200131760004 (u daljem tekstu VELUX u Bosni i Hercegovini). VELUX u Bosni i Hercegovini zadrža va pravo da nadogradi, izmijeni ili povuče web stranicu, kao i ove uslove korištenja bez obaveze obavještavanja korisnika. Uslovi korištenja i kupovine validni u trenutku slanja narudžbe ostaju

na snazi do isporuke, čak iako su u međuvremenu izvršene izmjene na iste. Ovi uslovi korištenja i kupovine su izrađeni u skladu sa zakonskom regulativom BiH. Ova web stranica također ima linkove od drugih web stranica, koje nisu u vlasništvu VELUX-a u Bosni i Hercegovini. Velux u Bosni i Hercegovini nema kontrolu nad tim strancima i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu gubitak ili štetu nastalu od korištenja takvih stranica. Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača BiH i Zakona o zaštiti potrošača RS, Velux d.o.o. Sarajevo, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem web stranice www.velux.ba

OBAVJEŠTAVA

 • da se prodaja robe putem web stranice www.velux.ba obavlja u okviru registrovanih djelatnosti VELUX BiH d.o.o. Džemala Bijedića 295, 71320 Ilidža, Tel. +387 33 921 227
  • JIB 4200131760004
  • PDV 200131760004
  • E-mail adresa za izjavljivanje reklamacije je: velux.bih@velux.com
 • da se osnovna obilježja robe mogu naći na www.velux.ba;
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH i Zakona o zaštiti potrošača RS kupovina preko naše prodajne web stranice www.velux.ba smatra prodajom na daljinu;
 • da roba koja se prodaje putem web stranice www.velux.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe iz ugovora isključivo utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za sve proizvode kupljene preko ove web stranice
 • kupljenu robu koju držimo na lageru isporučujemo najkasnije u roku od 7 radnih dana, odnosno 25 radnih dana za robu koju ne držimo lagerski, putem kurirske službe, a na način kako je to definisano ovdje.
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja) obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.velux.ba;
 • da potrošač robu koju kupuje putem web stranice www.velux.ba može platiti isključivo bankovnim virmanskom doznakom;
 • da potrošač prilikom kreiranja narudžbe pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da ukoliko potrošač prilikom prijema robe ustanovi da kupljeni artikal ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu o svom trošku poštarine, u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje, isključivo u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun;
 • da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišten proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći OVDJE.
 • Ako želite nastaviti s narudžbom, pomaknite se prema dolje i pročitajte ove uslove i odredbe te kliknite na dugme POTVRDI na kraju kako bise potvrdili da prihvatate ove uslove i odredbe.
 • Ugovor o prodaji i isporuci zaključujete vi i VELUX d.o.o. u Bosni i Hercegovini.
 • Vaše naručivanje i zaključivanje ugovora uslovjeno je time da imate više od 18 godina.
 • Vašu narudžbu obrađujemo bez obzira gdje imate prebivalište. Roba se dostavlja na adresu koju ste odredili u Bosni i Hercegovini.
 • Da bismo prihvatili Vašu narudžbu, uslov je da prilikom naručivanja prihvatite sljedeće:
  • Ove uslove i odredbe; 
  • Cijene i troškove kako su navedeni u ovoj internetskoj trgovini i u vašoj narudžbi;
  • Da registriramo podatke koji se tiču vašeg imena, adrese, broja telefona i adrese e-pošte u svrhu obrade vaše narudžbe.
  • Da će sporazum biti napravljen prema važećom zakonskom regulativom Bosne i Hercegovine.

Kako ću znati da je moja narudžba primljena?

Nakon što primimo narudžbu, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe putem e-pošte. Pravno obavezujući ugovor nastaje kada primite našu potvrdu narudžbe. Pobrinut ćemo se za vašu narudžbu u najkraćem mogućem roku. Velux u Bosni i Hercegovini ne preuzima odgovornost za eventualnu kašnjenje kurirske službe, koja je zadužena za prijevoz kupljene robe do odredišta.

Ako ne dobijete potvrdu narudžbe u roku 48 sati, kontaktirajte nas direktno. Želja nam je da se odmah i bez nepotrebnog odgađanja pobrinemo za vašu narudžbu, ali ne možemo preuzeti odgovornost za uvjete uzrokovane problemima ili greškama u elektroničkoj komunikaciji.

Koja je cijena robe?

Cijena proizvoda je cijena koja je na snazi u ovoj internet trgovini u trenutku kada naručujete svoju robu. Cijena naručenog proizvoda, naknade ako postoje, te ukupan iznos kupovine uvijek će se pojaviti u vašoj narudžbi i potvrdi narudžbe.

Kako plaćam?

Plaćanje se vrši isključivo virmanskom uplatom.

Veze sa drugim web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi vam olakšale korištenje web stranice. Ako budete koristili ove veze, napustit ćete ovu lokaciju. Velux u Bosni i Hercegovini nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik. Sve informacije vezane uz transakcije kupac - online prodavnica Velux u Bosni i Hercegovini, smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Reklamacije

Kao potrošač, imate zakonska prava prema važećim obaveznim pravilima u vezi s prodajom robe na daljinu potrošačima, ako se ispostavi da je roba koju smo isporučili neispravna ili pogrešno opisana. Roba se smatra neispravnom ako nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom u pogledu svoje količine, kvaliteta i karakteristika ili ako roba nije prikladna za svrhu za koju je stečena.

Poduzeli smo sve moguće tehničke mjere predostrožnosti kako bismo boje naše robe prikazali što realnije. Međutim, moramo rezerviati moguća odstupanja između boja prikazanih u ovoj internetskoj trgovini i stvarnih boja naše robe.

Ništa u ovim uvjetima ne ograničava vaša zakonom propisana prava.

U slučaju neispravnosti isporučene robe, obavijestiti ćete nas bez nepotrebnog odgađanja. Zadržavate pravo da vam besplatno popravimo robu ili da dobijete zamjenu neispravne robe ako nam to ne uzrokuje nesrazmjerne troškove. Ako neispravnu robu nije moguće popraviti, imate pravo na besplatnu zamjenu robe. Uvijek imamo pravo da vam zamijenimo neispravnu robu osim ako to za vas ne uzrokuje nesrazmjerne troškove.

U slučaju ne pridržavanja odredbi ugovora, Velux u Bosni i Hercegovini odgovoran je za bilo koji gubitak ili štetu koju pretrpite, a koji je predvidiv rezultat kršenja ugovora ili našeg nemara. Gubitak ili šteta su predvidivi ako je to očigledna posljedica našeg kršenja ugovora ili ako to razumno možemo predvidjeti vi i mi u vrijeme sklapanja ovog ugovora.

Garancija

Pored vaših zakonskih prava, VELUX vam daje 3 (tri) godine garancije na robu kupljenu putem ove internet trgovine. Uvjeti garancije nalaze se u zasebnoj VELUX garanciji dostupnoj na našoj početnoj stranici. Uvjeti garancije ni na koji način ne utiču na vaša zakonska prava.

Pravo na odustajanje/otkazivanje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06) i Zakonu o zaštiti potrošača RS (Službeni glasnik 6/12, 63/14) kupovina preko www.veluxba internet stranice se smatra prodajom na daljinu.

Imate pravo odustati od ugovora u roku od petnaest (15) dana bez navođenja razloga.

Period odustajanja će isteći nakon petnaest (15) dana od dana kada preuzmete, ili treća strana koja nije prevoznik i koju ste vi naveli da preuzme robe u svoj posjed ili - u slučaju da se kupoprodajni ugovor odnosi na više proizvoda koje ste vi naručili u jednoj narudžbi, a mi isporučili odvojeno – petnaest (15) dana od dana kada preuzmete, ili treća strana koja nije prevoznik i koju ste vi naveli da preuzme posljednji proizvod.

Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (pogledajte kontakt podatke u nastavku) o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom).

Da bismo identificirali vašu narudžbu, prilikom ostvarivanja vašeg prava na odustajanje, navedite informacije o svom imenu i kontakt podacima (adresa, telefonski broj i adresa e-pošte), broj narudžbe i o robi za koju želite odustati od kupoprodajnog ugovora.

Da biste ispoštovali rok za odustajanje, dovoljno je da nam se obratite u vezi sa ostvarivanjem prava na odustajanje prije isteka perioda odustajanja.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Za već ugrađenu robu nije moguća zamjena ili povrat novca.

Po prijemu proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se povrat sredstava u iznosu koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Zahtjeva o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

U svrhu utvrđivanja prirode, karakteristika i funkcionisanja robe, s njom ćete rukovati i pregledati je (i) s dužnom pažnjom i (ii) na isti način kao što bi vam obično bilo dopušteno u trgovini. Svako rukovanje ili pregledanje robe koje premašuje navedeno može rezultirati smanjenom vrijednosti robe, koju ćemo imati pravo odbiti prilikom nadoknade uplate koju smo primili od vas. Utvrđivanje svake smanjene vrijednosti obavljat će se od slučaja do slučaja. Boju proizvoda možete provjeriti kroz prozorčić na ambalaži, a oznaku dimenzije na ambalaži usporedite sa oznakom dimenzije na pločici prozora. Ukoliko otvorite kutiju, možete očekivati da će vrijednost robe biti smanjena za 20%. Ukoliko je prozvod instaliran ne prihvatamo povrat robe, osim u slučaju reklamacije odnosno fabričke greške na proizvodu. Podsjećamo vas da ste odgovorni za robu i za svaku štetu na robi sve dok je roba u vašem posjedu i dok nam je ne vratite.

Ukoliko želite povrat novca, zahtjev o raskidu ugovora (uz obrazloženje) trebate poslati na email: velux.bih@velux.com ili putem pošte na adresu VELUX BiH d.o.o. adresa: Džemala Bijedića 295 71210 Ilidža u gore navedenom roku (15 dana). Svi zahtjevi zaprimljeni u navedenom roku, će biti uzeti u razmatranje.

Procedura za povrat sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Prodavač je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, a povrat sredstava se vrši na isti način kao i što je primljen.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtijevati povrat novca u nekom od Velux u Bosni i Hercegovini maloprodajnih i veleprodajnih objekata ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Važeći zakon i nadležnost

Ugovori zaključeni putem ove internetske trgovine regulirani su zakonima Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovački sudovi će imati isključivu nadležnost nad bilo kojim sporom koji proizlazi iz sporazuma sklopljenih putem ove internet trgovine.

VELUX BiH d.o.o.

Džemala 295 Bijedića, 71210 Ilidža

Tel.+387 33 921 227

e-pošta: velux.bih@velux.com