Kako možemo pomoći?

Za kontakt informacije i odgovore na često postavljana pitanja, pogledajte linkove na lijevoj strani ili na dnu stranice.

Pravna napomena

Pokretač.vlasnik i održavatelj ove stranice je VELUX BiH d.o.o., Džemala 295 Bijedića, 71000 Sarajevo

Materijal u ovoj trgovini

Prilikom ulaska ili pregledavanja ove stranice ili koristeći materijal koji se nalazi ovdje na bilo koji drugi način, uključujući preuzimanje softvera, trebali biste poduzeti potrebne mjere predostrožnosti kako biste osigurali da je ono što odlučite koristiti bez virusa i da na drugi način neće ometati ili oštetiti rad računarskog sistema, uključujući da je preuzeti softver kompatibilan sa vašim softverom. Iako se ulažu svi napori kako bi se osiguralo da je materijal sadržan na ovoj stranici potpun, tačan i ažuriran, ne daju se nikakve garancije ili izjave vezane za dati materijal. Stoga ne biste trebali djelovati niti se suzdržavati od djelovanja na osnovu materijala, već kontaktirajte lokalnu kompaniju VELUX koja će vam pružiti potreban materijal i pomoć. Materijal je vlasništvo kompanije VELUX ili drugih. Reprodukcija ili upotreba cijelog ili dijela materijala u bilo kojem obliku zabranjena je osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Licenca za reprodukciju ili upotrebu materijala u druge svrhe osim uobičajenog pregledavanja weba nije odobrena.

Ako reprodukujete dijelove materijala za ličnu nekomercijalnu upotrebu, morate navest VELUX kao izvor, uključujući referencu na ovu stranicu (http://www.VELUX.com) i obavijest o autorskim pravima © 2005 VELUX Group u reprodukciji. Tekst, fotografije, filmovi, crteži, grafike, zvukovi, podaci itd. mogu biti zaštićeni autorskim pravima i vlasništvo su ili se koriste pod licencom kompanije VELUX. Zaštitni znakovi i žigovi usluga, uključujući logotipe, slogane itd. su registrovani ili neregistrirani znakovi koje VELUX koristi pod licencom. Prikazani proizvodi i opisani proizvodni postupci mogu biti predmet drugih prava intelektualnog vlasništva, uključujući patente i prijave patenata, koje VELUX koristi pod licencom. Nije data dozvola za upotrebu bilo kojeg od ovih prava intelektualnog vlasništva, a vama se savjetuje da VELUX pažljivo prati i trenutno procesuira svako kršenje njegovih prava intelektualnog vlasništva, uključujući i putem krivičnog gonjenja.

Materijal pružen putem ove stranice VELUX prikuplja neosobne podatke o posjetiocima ove stranice s ciljem ažuriranja i poboljšanja stranice kako biste dobili najbolje iskustvo i najrelevantniji materijal tokom posjete ovoj stranici. Lični podaci prikupljaju se samo ako ih posjetioci dobrovoljno dostave. Takve informacije uključuju vaše ime, adresu, brojeve telefona i telefaksa i vašu e-adresu i koristiće se samo u svrhu u koju su dostavljeni, osim ako izričito niste pristali na drugo. Lični i nelični podaci koje VELUX prikuplja smatraju se povjerljivima i neće se prodavati, davati u zakup ili na bilo koji drugi način dijeliti sa trećim stranama. Sav materijal koji VELUX dobije putem ove stranice ne smatra povjerljivim i vlasničkim. VELUX će reproducirati, koristiti, izmijeniti i dodijeliti bilo koji takav materijal bez ograničenja, uključujući ideje za proizvode ili proizvodne metode i znanje u takvom materijalu.

Veze do drugih web stranica Kada koristite vezu s ove stranice za pristup drugoj web stranici, napuštate ovu stranicu. Web stranica na koju ćete ući neovisna je od ove stranice, a njen sadržaj je izvan kontrole kompanije VELUX. Pružajući vezu na ovoj stranici, ne daje se nikakva garancija niti zastupanje u vezi s materijalom na web stranici na koju ćete ući, a VELUX se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za direktne ili indirektne gubitke koji nastaju ulaskom ili pregledavanjem takve stranice ili korištenjem materijala koji se na njoj nalazi, bez obzira na razlog takvog gubitka i bez obzira da li je VELUX predvidio ili je trebao predvidjeti takav gubitak, uključujući rizik od takvog gubitka, neuklanjanjem veze sa ove stranice ili na bilo koji drugi način. Veze do ove stranice Kada je veza za pristup ovoj stranici dostupna na drugoj web stranici, VELUX, osim ako je izričito navedeno, nije autorizirao ili odobrio ni vezu ni materijal koji se nalazi na takvoj drugoj web stranici i VELUX nije pridružen ili povezan s vlasnikom takve druge stranice. Ostale pravne obavijesti na ovoj web stranici Posjećivanje određenih područja ove web stranice može biti predmet posebnih pravnih napomena koje se dopuna ovoj općoj pravnoj napomeni. Ova opća pravna napomena nije ograničena niti izmijenjena bilo kojom specifičnom pravnom napomenom. © 2001, 2008 VELUX Group.